Juridische kennisgeving

Dit is SUMMAPLUS CONSULTING, S.L. juridische kennisgeving

Beheerder.

Deze website en de diensten die het levert behoren tot:

  • Beheerder: SUMMAPLUS CONSULTING, S.L.
  • C.I.F.: B81871204
  • Adres: Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Edificio M3. 37185. Villamayor. Salamanca.
  • Telefoon: 911239125
  • Email: info@sumate.eu
  • Geregistreerd in het Register: Registro Mercantil de Madrid, tomo 12649, folio 49, hoja M-202399,  Inscripción 1ª.

Voorwaarden van toegang tot en gebruik van de website.

Het gebruik van deze website is de verantwoordelijkheid van de gebruikers en zij accepteren en kennen de juridische bepalingen en voorwaarden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het waarborgen van de authenticiteit en de juistheid van de verstrekte gegevens. Tevens zou u de informatie moeten melden wanneer er wijzigingen zijn, om zo de huidige situatie weer te geven.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de onjuistheid of gebrek aan waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.

Verplichting van het juiste gebruik van de website en de inhoud ervan.

De gebruiker zal de website en de hulprogramma´s op de juiste manier gebruiken die volgens de wet en deze juridische kennisgeving, instructies en waarschuwingen zijn geleverd.

De gebruiker zal de website gebruiken voor wettige en rechtmatige doeleinden, die niet in strijd zijn met de geldende voorschriften en/of schadelijk kunnen worden beschouwd voor SUMMAPLUS CONSULTING, SL en/of direct of indirecte schade kunnen veroorzaken.

Intellectuele eigendomsrechten.

Gebruikers zijn verplicht om de intellectuele eigendomsrechten van SUMMAPLUS CONSULTING, SL. en andere derden te respecteren. Noch het gebruik van of de toegang tot de website houdt de toekenning van enig recht; op de merken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens die op de website staan.

De gebruiker kan de webpagina downloaden op zijn of haar terminal alleen voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. De gebruiker zal niet profiteren van, niet reproduceren, niet verspreiden, niet wijzigen, niet overdragen of de inhoud van de website gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden.

Disclaimer.

SUMMAPLUS CONSULTING, SL. doet haar uiterste best om eventuele fouten in de inhoud van de website te vermijden, maar geeft geen garantie noch verantwoordelijkheid voor de mogelijk aanwezige fouten.

SUMMAPLUS CONSULTING, SL. sluit alle aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook uit: onderbreking van de werking van het internet, of de toegang tot het internet, niet ingestemde toegang door onbevoegden, de overdracht van elementen die een negatieve invloed hebben op de systemen, het bijwerken van de inhoud en elke andere niet genoemde vorm.